Space calendar 2022: Rocket launches, sky events, missions & more!

CẬP NHẬT CUỐI CÙNG NGÀY 3/5. Ngày ra mắt có thể thay đổi và sẽ được cập nhật trong suốt năm khi có những ngày chắc chắn hơn. Vui lòng KHÔNG lên lịch du lịch dựa trên ngày bạn xem ở đây. Ngày phóng được thu thập từ NASA, ESA, Roscosmos, Spaceflight Now và những người khác.

Xem các webcast của NASA và các tin tức ra mắt trực tiếp khác trên trang webcast của chúng tôi. Tìm hiểu những gì diễn ra trên bầu trời đêm trong tháng này với hướng dẫn các hành tinh có thể nhìn thấy và dự báo theo dõi bầu trời của chúng tôi.

https://www.space.com/32286-space-calendar.html Space calendar 2022: Rocket launches, sky events, missions & more!

Russell Falcon

USTimesPost.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@ustimespost.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button